Alisa Mujanic

Alisa Mujanic

Hvor ble det av damene?

Publisert: 18.02.2015, 19:57

Kun tre av 20 deltagere er kvinner? Hvor er kvinnene? Svak representering av kvinner! 31. oktober 2014 gikk startskuddet for årets program av Talentjakten, og med det kick-startet også en debatt på nett om kvinner. De første kommentarene på offentliggjøringen av årets deltakere hvor tre er kvinner og de resterende 17 er menn, handlet om hvorfor i all verden det var så få kvinner med.

Talentjakten baserer seg ikke på et kvoterings-system, og andelen kvinner som er med i årets program representerer omtrent andelen kvinner som søkte seg til programmet. Det handler altså ikke om at kvinner er dårligere kvalifisert enn menn, men at kvinnene har vært for dårlige til å søke selv. Under fjorårets program, som var regionalt, var andelen kvinner omtrent 50%. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvorfor andelen kvinner er så lav i år. I år er går programmet første gang nasjonalt, og innebærer blant annet mer eksponering i medier osv. 

Allerede under en av finaledagene jeg deltok på var det tydelig at jenter var i mindretall. De fleste som hadde kommet til finalen var menn. Det var noe av det første jeg la merke til da jeg ankom finalelokalet. Dessverre, så fant jeg dette verken sjokkerende eller overraskende. Kvinner er underrepresentert på flere viktige arenaer i samfunnet, i politikken, og i toppledelsen innenfor diverse sektorer. Representasjonen av kvinner i Talentjakten under årets program er ikke et særegent fenomen dessverre, men en gjenspeiling av en trist tilstand på mange samfunnsarenaer. En høyere andel kvinner enn menn jobber deltid, har lavere inntekt, og står utenfor arbeidsstyrken (kilde: http://www.nrk.no/norge/slik-star-det-til-med-likestillinga-1.11589582). Det er dog et unntak! Andelen kvinner er høyere enn menn når det kommer til høyere utdanning! Derfor er det er paradoks at et mindretall av kvinner er representert på ulike arenaer i samfunnet.

Tre av årets deltagere studerer statsvitenskap på Universitetet i Oslo, et studie med en overvekt av jenter, likevel er majoriteten av deltakerne i Talentjakten med statsvitenskapelig bakgrunn gutter. Hvorfor er det slik?

Personlig mener jeg at vi ikke bør tilstrebe en 50/50 fordeling av kvinner og menn verken i politikken eller i næringslivet. Roller og stillinger skal besettes på bakgrunn av kvalifikasjoner, ikke kjønn. Det er selvsagt ikke alle kvinner som ønsker å bli ledere, ei heller ønsker alle menn det. Men hvorfor ønsker så mange færre kvinner å bli ledere i forhold til menn? Er det i det hele tatt snakk om at kvinner ikke ønsker å være ledere? Uansett årsaken eller årsakene, så er det nok ikke tilfeldig at kvinner er underrepresentert i samfunnet. Jeg tror statistikken til en viss grad drives av forventninger i samfunnet. Jenter oppdras fortsatt til å bli flinke piker. Det er fortsatt en forventning i samfunnet om at kvinner har hovedansvaret for familie og barn. Jeg lurer på hvor mange av mine 17 mannlige deltakere som har fått eller kommer til å få spørsmål om når de planlegger å få barn, eller om ikke de er bekymret for at de ikke skal rekke å få barn før de fyller 30? Det er nok ikke oftest fra menn at kvinner får dette spørsmålet, heller. Fremstillingen av kjønnsroller i media kan også ta sin del av ansvaret. Superheltene, actionheltene, ledere, millionærer osv er som oftest menn. Kvinnen er som oftest en langhåret, høy skjønnhet, som trenger å bli reddet. Trenger hun ikke å bli reddet, ja da er kvinnen som oftest bordpynt ved siden av sin mannlige mektige, rike sjef eller mann. 

Jeg tror menn i mye større grad er flinkere til å legge vekk de mange forventningene fra samfunnet. Man kan jo ikke være flink pike uten å oppfylle ulike forventninger til en selv, da skuffer du andre. Derfor skal du være pent stelt, være en god venninne for alle vennene dine, være en god datter, være flink på skolen, trene, og gjerne trene litt ekstra mye når #sommerkroppen2015 nærmer seg, og for ikke å glemme så skal du være en god kjæreste, og så snart du fyller 25 så bør du ha fastsatt en dato for når du skal ha barn. Det er ikke rart at statistikken viser det den viser, dersom kvinner føler at de må oppfylle alle disse forventningene. De færreste klarer å være alt dette på en og samme tid, og samtidig jobbe hardt for å oppnå egne ambisjoner. I fjor høst deltok jeg på et foredrag på Universitetet i Oslo med direktøren for Spekter, Anne-Kari Bratten. Det var utrolig interessant, og et av temaene som ble tatt opp var likestilling. Bratten presenterte statistikk som blant annet viser hva som skjer når menn og kvinner får barn. Når en mann blir far begynner han av en eller annen grunn å jobbe mer. Når en kvinne blir mor, da begynner hun å jobbe mindre.. 

Hver gang debatten om kvinners manglende rolle i samfunnet blusser opp, tas den hovedsaklig av de kvinnene som mener at vi trenger flere kvinnelig ledere, og ofte av kvinner som er unntaket til statistikken som viser at kvinner er underrepresentert på diverse arenaer i samfunnet. Svaret på hvorfor det er så få kvinner  med i årets program av Talentjakten ligger ikke hos de tre jentene som er med, men hos alle de som valgte å ikke søke. For å forstå bakgrunnen for statistikken trengs det ikke bare mer forskning på dette temaet, vi trenger også historiene og meningene til de kvinnene som jobber deltid, til de kvinnene som hadde ambisjoner om å bli ledere, men som likevel ikke ble det. Har du noen gang hatt ambisjoner om å bli en leder, eller hadde du planer om å søke deg til Talentjakten, men lot være? I så fall fortell meg hvorfor! Samfunnet trenger din historie! Vi trenger kvalifiserte dyktige mennesker i arbeidslivet, i politikken, og i næringslivet. Det er trist dersom kvalifiserte mennesker ikke når opp i arbeidslivet, politikken eller næringslivet på grunn av sitt kjønn. Ikke bare er det trist, det er også kostbart dersom samfunnet går glipp av ressurser som en følge av dette!


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.