En engasjert students blogg
Andreas Hovd

En engasjert students blogg

Et råd fra meg til deg - oss studenter imellom

Publisert: 14.11.2016, 07:00

Studenthverdagen er virkelig noe helt unikt. Det kan være skremmende, det kan være givende, det kan være lærerikt, men det kan også være gørr kjedelig. Dette er nok adjektiv som alle studenter kunne brukt om en eller annen periode i løpet av sitt studieløp, uavhengig av skole, linje eller bosted. Det er praktisk umulig å beskrive en universell studiehverdag, og hvordan en student skal prestere. Det er så individuelt, det er så unikt. En student kan for eksempel tilbringe storparten av dagen sin på skolen i forelesninger, eller en student kan tilbringe storparten av dagen sin ute i felten. Det jeg skal forsøke å gjøre i dette innlegget er å vise litt av mine erfaringer, gi noen råd og ikke minst skal jeg fortelle deg som student hva du bør gjøre med folk som meg, som skal gi deg en oppskrift på studentlivet.

 

Hva er målet til en student?

Først og fremst vil jeg bare redegjøre kort for hva jeg syns en students primære mål bør være. Fra mitt ståsted mener jeg at en student kal være nettopp det, en student. En som bruker sin tid på å studere, gå skole, ta til seg og bidra til utvikling av kunnskap. Jeg tror også det er viktig at studenter får spillerom til dette. Slik stipendordningen i dag, viser dette seg vanskelig for de aller, aller fleste studenter. Det er så viktig å huske, at man som student, er student, først og fremst. Det høres kanskje paradoksalt enkelt ut, men inntrykket mitt er dessverre ikke slik. Jeg oppfatter det at mange studenter sier at de først og fremst studerer, men i praksis prioriterer de for eksempel deltidsjobb eller verv. Er man student – vær tøff og prioriter studiene. Det lønner seg.

 

Litt om studentøkonomien

Deltidsjobb – er dette viktig? Dessverre er stipendordningen langt fra tilstrekkelig for de fleste studenter. Det at stipendet ikke har fulgt inflasjonen, mens alle andre støtteordninger har gjort det i samme periode, vil nå si at studenter har lavere relativ kjøpekraft i dag sammenlignet med eksempelvis 20 år siden. Nok økonomisk teori fra en økonomistudent. Studenter må bo, spise og leve vi også. Så om du kjenner på presset på å ha en deltidsjobb, er dette fullt forståelig, og det kan faktisk være en styrke å ha det, så slipper du noen bekymringer i hverdagen, samtidig som du (kanskje) får verdifull erfaring. Mitt ståsted er at en jobb kan være viktig og verdifullt, men at denne virkelig skal komme i andre rekke i forhold til studiene. En student er først og fremst en student.

 

Engasjere deg - eller ikke?

Verv – hvorfor i alle dager skal man ha verv? La oss ikke glemme at vi er studenter for å tilegne oss kunnskap. Teoretisk kunnskap er en ting, praktisk kunnskap er noe helt annet. For meg personlig har det å engasjere meg ved siden av studiene gitt meg mye kunnskap gjennom å jobbe med medstudenter. Det vil absolutt ta seg bra ut på en CV å ha hatt verv ved siden av studiene. Tar verv tid? Ja. Uansett hvilke lovord du måtte få, så kan (!) verv spise opp tiden din. Her gjelder det å være føre var. Jeg er en typisk ja-person, og ønsker å stille opp så langt det lar seg gjøre. For tiden har jeg 2 verv utenom studiene, i tillegg til deltidsjobb. Det tar tid – men gir meg mye. Jeg anbefaler gjerne å engasjere dere, men KUN dersom dette ikke går utover studiene – ikke glem studentenes hovedoppgave.

 

Tidsplanlegging - et nøkkelbegrep

Tidsplanlegging. Kjenner du begrepet? Om ikke, så kan jeg love deg at du kan ha store fordeler av å sette deg inn i det som student. De to siste avsnittene har handlet om tilleggsaktiviteter til studiene som tar tid. Hvordan skal tilnærmingen være dersom tiden skal rekke til? For det første – legg vekk tv og spill. Dette er tidsslukere. Jeg sier selvfølgelig ikke at man aldri skal se tv eller spille spill, men heller bruk det som belønning fremfor å la det være hovedaktiviteter. Da vil du oppleve at du får mye mer ut av hverdagen din. Rutiner – for en stor fordel. Skap deg gode rutiner for å gjøre skolearbeidet. IKKE utsett. Det er tungt å etablere rutinene, men når de først er etablert, gjør de hverdagen din så mye enklere. Da vil du klare å kombinere studier, mulig jobb/verv. Hold oversikten over din tid – slik at du klarer å prestere på skolen.

 

Hvordan lærer vi?

Tilegne seg kunnskap – hva skal en gjøre for å prestere på skolen? Her fins det fryktelig mange synspunkter og meninger. Først og fremst; gjør oppgavene du skal – og gjør dem i tide. Gir du deg selv dårlig tid – så ja, klarer du kanskje å karre sammen en noenlunde fornuftig innlevering som gir deg godkjent, men du lærer svært lite. Bruk de ansatte – de blir målt på dine prestasjoner, de ønsker selvfølgelig at du skal lære deg stoffet. For mange er det en stor fordel å samarbeide i grupper – fordi det kan medføre dobbeltlæring, som gjør at stoffet sitter ekstra godt. Det å jobbe i en gruppe er i seg selv en kunnskap som kan være gunstig å ha med seg videre. Andre har selvfølgelig ikke den samme nytten av gruppearbeid - og dette er helt greit. Vi lærer alle på hver vår måte. Ikke alt funker for alle. 

 

Litt om mitt perspektiv på det å være student

Nå, mot slutten av dette innlegget, skal jeg forsøke å oppsummere mitt studentperspektiv. Jeg skrev det samme før i dette innlegget, men det å være student er virkelig noe unikt. Hva man legger i dette er nok litt forskjellig. Det jeg har forsøkt å skape som en rød tråd gjennom innlegget er at en student bør prioritere nettopp det å være student. I det å være en student legger jeg det at man skal jobbe for å tilegne seg kunnskap. Kunnskap gjelder både teoretisk, praktisk og sosial kunnskap. Det å bli kjent med nye mennesker i løpet av studiet er også veldig utviklende, samtidig som det kan bli verdifullt å ha med seg videre inn i arbeidslivet. En student skal være en student, først og fremst.

 

Et avsluttende råd fra meg til deg - oss studenter imellom

Til slutt vil jeg komme til det aller viktigste rådet fra meg. Finn din måte å være student på. Jeg har her listet opp noen punkter, kunne selvfølgelig fylt ut mye, mye mer, men dette er det aller mest sentrale sett fra mitt ståsted. Når jeg sier at du skal finne din måte å være student på, så sier dette mye om hvordan du skal forholde deg til råd fra slike som nettopp meg. Om du ikke kjenner deg overhode igjen i det jeg har beskrevet i løpet av dette innlegget, er dette bra, det er kjempebra. Det betyr at du har reflektert over hva det innebærer å være student. Det jeg har presentert i dette innlegget er en mulig studenttilværelse. Den har lyktes godt for meg, men det er langt fra noen garanti for at den vil funke for deg. Det er egentlig essensen i dette innlegget – finn din studenttilværelse. Glem hva andre sier du skal gjøre. Finn din måte å prestere på. Jeg håper bare du kan ta med mine råd inn i vurderingen, men til slutt må du finne din egen tilnærming. Det skal prøving og feiling til, ikke vær redd for å prøve. Det handler om å tro på seg selv. Tro på deg selv, og lær deg selv å kjenne. Gjør du det – så har du lyktes med studenttilværelsen. Gratulerer! 


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.