En engasjert students blogg
Andreas Hovd

En engasjert students blogg

Det som allerede fungerer kan alltid forbedres

Publisert: 04.01.2017, 08:00

 

Et raskt overblikk

I dette innlegget vil jeg ta for meg en svært moteriktig filosofi innenfor næringslivet, nemlig lean. Populariteten kan best vises dersom man gjør et kjapt googlesøk på begrepet, da får jeg i skrivende stund 218 000 000 treff. Innlegget vil ta kort for seg et forenklet innhold i filosofien, før jeg vil drøfte det jeg mener er konsekvensene, fallgruvene og mulighetene som kommer gjennom implementering av lean. Jeg ønsker også å dra inn aspektet om at lean nå på et vis gjennomsyrer samfunnet – og litt om hvordan dette kan påvirke noen kundegrupper.

-        Vel lest!

 

Virksomhetenes ståsted

Mange bedrifter i dag benytter filosofien lean. Valget om å kalle dette en filosofi heller ett prinsipp eller en teori skyldes at dette er mer en gjennomgående måte å tenke på, heller enn en bestemt måte å gjøre ting på. Lean handler enkelt sagt om å gjøre prosessen med å skape verdier for kundene best mulig. Man går inn for å skape en slankest mulig prosess for verdiskapning. Dette innebærer at man skal eliminere all form for unødvendig sløsing. Med sløsing menes aktiviteter som ikke skaper verdi for kundene. Fra oss som kunder må vel dette være ideelt – vi får det vi vil, når vi vil. Følger man filosofien på en god måte, vil begge parter vinne som en følge av virksomhetenes endring.

 

Kaizen – kontinuerlig forbedring

Det kanskje aller mest essensielle med lean, er prinsippet om kaizen. Kaizen er et japansk begrep som best kan oversettes med kontinuerlig forbedring. Dette er kanskje det aller vanskeligste å gjennomføre om man ønsker å følge en lean-tankegang. Vår kultur har nok et sterkt innslag av at det som funker ikke trenger å forbedres, det funker jo. Dette bryter totalt med kaizen. Man kan alltid bli bedre, det er essensen i begrepet. Det er nok mye av dette man merker i dagens endringssamfunn – virksomheter gjør kontinuerlige forbedringer av sine prosesser, og derfor opplever man at det blir et endringssamfunn. Rent prinsipielt er prinsippet om kontinuerlig forbedring svært gunstig – man kan faktisk alltid forbedre seg.  

 

Et eksempel hvor vi kan merke lean

Mobile betalingsløsninger er noe som er høymote for tiden. Mange dagligvare- og butikkjeder har tatt til seg disse løsningene, og de ulike løsningene har i dag mange brukere, og det øker stadig. Mange brukere har kanskje innvendinger mot at de ikke ser hensikten med disse løsningene – fordi de ikke sparer tid ved å bruke dem. Det er sant – dersom man bruker lenger tid på å gjøre opp for seg, vil dette bryte med lean-filosofien. Det som derimot nok er tilfellet, er at det tar ca like lang tid eller kortere tid å gjøre opp for seg. Da passer det rett inn i lean. Hvordan, spør du? Jo – bankene og butikkene sparer kostnader. Hvordan er dette bra for oss? Jo – vi lever i et samfunn hvor konkurransen er god, og man har uendelige valgmuligheter. Dette betyr at virksomhetene konkurrerer om vår handel – og de vil derfor sette ned prisen om de kan, som betyr at vi vil få samme vare til en lavere pris. Dette må være genialt – vi sparer penger, men taper ikke tid.

 

Lean done wrong

Det som nok er den største fallgruven når det kommer til lean er – å bruke det som en unnskyldning for å slanke bedriften uten å ha kunden i fokus. De tenker på å kutte kostnader. Det er helt korrekt at lean handler om forbedringer, og om å utvikle virksomhetens konkurransefortrinn, MEN en forbedring av verdiskapningsprosessen skal være i fokus, ikke nødvendigvis kostnadskutting. Det kan være naturlig for noen  å se på kostnadskutting som lean – fordi det slanker virksomheten. Denne tilnærmingen blir da feil – fordi man risikerer samtidig å kutte ansatte eller tjenester som faktisk skaper verdi for kundene. Det er viktig å ha i bakhodet at forbedring skal gjøres med kundene i fokus, ikke bedriften.

 

Effektiviseringssamfunnet – effektivt for alle?

Har det stadige fokuset på lean gjort samfunnet vårt til et effektiviseringssamfunn – hvor det stadig gjøres endringer? Ja, det har nok til en viss grad det. Sluttstykket av dette vil nok være positivt for oss som forbrukere, men det er en ting som er viktig å ha med seg i prosessene. Vi tar til oss endringer i ulik hastighet etter hvor vi er i livsfasene. Ting går framover – samlet sett, det er det ingen tvil om. Det som jeg bekymrer meg litt for, er at man ikke tar nok høyde for at godt voksne (ikke nødvendigvis så gamle heller) faktisk ikke får med seg endringene og faller etter. Disse kundene representerer en gruppe som opplever sterk misnøye med utviklingen, og det blir derfor verdidestruksjon for deres vedkommende – som slår negativt ut både for bedriften og samfunnet som helhet. Det er derfor viktig i prosessen at man respekterer diversiteten i befolkningen – slik at alle får den verdiskapningsprosessen de fortjener.

 

Noen oppsummerende tanker

Lean som filosofi vil selvfølgelig, som alle andre filosofier, ha både tilhengere og motstandere. Jeg heller nok mot å være en tilhenger, da jeg syns særlig konseptet kaizen er svært positivt. Det er noe tiltrekkende med å tenke på at man alltid kan forbedre seg, og at man ikke skal hvile på allerede oppnådd suksess. Dette representerer vel egentlig både en mulighet og en fallgruve for bedrifter – velger man å hvile er det en fallgruve, velger man å ikke hvile er det en mulighet. Strategi handler om å utvikle varige konkurransefortrinn. Er det en ting som er sikkert – hviler man i dag, så taper man i konkurransen. Nokia sin historie på 2000-tallet er et prakteksempel på dette. I dette jaget om kontinuerlig forbedring er det viktig at man opptrer gjennomtenkt, med respekt for at folk er forskjellige og aldri glemmer at det er kundeverdi som skal være i fokus.

-        Det er slik at det som allerede fungerer bra faktisk kan bli bedre, det handler bare om å finne de gode løsningene. 


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.