En engasjert students blogg
Andreas Hovd

En engasjert students blogg

Mange muligheter - økonomistudier kan være et godt valg

Publisert: 03.02.2017, 12:00

Økonomistudier - hva gjør de interessante? 

Man hører stadig råd om hva man skal studere, hvor man skal studere og hvordan man bør gå frem for å velge studier. Det er mange som vil ha en mening om hva som er den "rette" utdanningen. Jeg ønsker i dette innlegget å gi et input i form av hva jeg syns er interessant med økonomistudiene jeg går på - og hvordan disse legger til rette for at en skal lykkes som student. Avslutningsvis vil jeg komme med noen oppfordringer til dere som skal velge utdanning i nærmeste fremtid, eller kjenner at dere studerer noe som ikke er rett for dere. 

Hva handler egentlig økonomi om? Forvaltning av knappe ressurser er en anerkjent definisjon. Man kan i så måte si at det handler om å nyttegjøre de ressursene man har tilgjengelig på en best mulig måte. Dette stemmer uten tvil - men det er viktige ting jeg ønsker å belyse innad i denne definisjonen. I begrepet ligger det å anvende ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte. I dette ligger det at man må forstå de som skal ha nytte av ressursene. Dette er nok noe i essensen av det jeg føler beskriver økonomi best - å koble menneskers behov mot ressurser, slik at man utnytter ressursene på best mulig måte, sett fra menneskenes ståsted.

Innenfor økonomien skiller man gjerne mellom bedriftsøkonomien og samfunnsøkonomien. Bedriftsøkonomien handler rent prinsipielt om å bygge en bedrift som på et eller annet nivå skal levere noe til kunder i et marked, altså skape verdier for forbrukere. Samfunnsøkonomien handler om å analysere folks adferd, og bidra til at man, i tillegg til å skape verdiskapning i samfunnet, sørger for en mest mulig hensiktsmessig ressursfordeling av samfunnets ressurser. Her ser man at de to fagområdene har mye til felles - det handler om å skape verdier for noen, enten det er forbrukere eller samfunnet som helhet. Dette er noe av det mest interessante for min del - det å bidra til at mennesker føler at de får nytte av det man gjør. 

Tallanalyse - kommer man utenom? Man gjør nok ikke det. Det å ha en forståelse, og ikke minst en interesse, for tall, det er nok, i alle fall sett fra mitt ståsted, essensielt for å kunne få best mulig utnytte av et økonomistudie. Jeg syns personlig dette er kjempeinteressant. Å kvantifisere data - og se sammenhenger. Enten det er strategi, regnskap eller mikroøkonomi, så handler økonomi om å koble tall. Det handler på en måte om å se koblingen mellom tallene og menneskene. Noe av det aller viktigste føler jeg i alle fall er at man ikke glemmer menneskene oppi alle tallene. Man skal som sagt skape verdier - og da må man kjenne menneskene som skal bidra til dette eller ha nytte av det. 

Strategi er et fagfelt jeg særlig har lyst til å dra fram som et av mine favorittfelt. Strategi handler, for meg, om slagkraftig planlegging. Det handler om å legge en plan for hvordan man skal lykkes med denne verdiskapningen. Man kan benytte mange perspektiver på dette. Den aller mest spennende tilnærmingen er for meg Osterwalder og hans Business Model Canvas (anbefalt lesing: https://strategyzer.com). For meg har han kapret dette med kundefokus og strategiarbeid på en elegant og ikke minst enkelt kommuniserbar måte. I dagens endringssamfunn er det også viktig å være kapabel til hurtig endring - da særlig den teknologiske utviklingen går fort, og man må være tilpasningsdyktig. Det gjør Osterwalders modell mer appliserbar i og med at den er fleksibel. 

Det å være student handler om å ta valg som sørger for at en lykkes. Det handler om å finne en måte å studere på som fungerer for en selv (se mitt første innlegg). Jeg føler virkelig jeg har fått forelesere her på Steinkjer som har ønsket at vi som studenter skal lykkes. De ønsker å følge opp oss - og de ønsker å hjelpe oss på veien. Kontordørene er alltid åpne. Noe som også har vært viktig er at de gjerne ønsker en diskusjon om fagstoffet, de ønsker studentenes innspill på temaer, dette gjør, i alle fall for meg, at det blir lettere å reflektere over stoffet, og samtidig lære det. Det å være en god student handler ikke om enkeltmannsprestasjoner - det handler om å være en del av en gruppe som samlet gjør at man leverer gode resultater. 

Nå har jeg forhåpentligvis luftet hvorfor jeg syns økonomistudier generelt er interessante, og mer spesifikt hvorfor jeg syns studiene her på Steinkjer er gode. Det jeg ønsker å anbefale til deg som enten skal velge utdanning eller kjenner at det du studerer er feil - ta valget basert på det du syns er interessant, ikke det noen andre velger eller det du tror blir "lønnsomt". Du kommer da mest sannsynligvis til å mistrives. Ta ditt valg - det er din fremtid det er snakk om. Jeg personlig kan anbefale studiene ved Nord universitet på Steinkjer, men vurderingen bør (skal) du ta helt på egen hånd. Ønsker du mer input om hvorfor jeg syns økonomistudier er interessant - er det bare å ta kontakt! 


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.