En engasjert students blogg
Andreas Hovd

En engasjert students blogg

Den siste salve.

Publisert: 19.06.2017, 18:07

 

             

             Bachelor -  Check

             Master    -

 

Et spørsmål om innsats

Nå er tre år med utdanning ferdig. Jeg kan si at jeg har en bachelorgrad. Dette gjør meg stolt på sett og vis, fordi jeg har fullført noe som i manges øyne gir en kompetanse. Og det gjør det selvfølgelig. Dette er under den store forutsetningen at man faktisk gir tilstrekkelig med innsats i løpet av studiet. Det er dette som gjør meg stolt – og nå bryter jeg med denne janteloven som man hører om gang etter gang – fordi jeg kan med hånden på hjertet si at jeg virkelig har lagt ned en innsats i disse tre årene som gjør meg styrket for fremtiden. Læring kommer ikke av seg selv, man må faktisk ønske å lære seg. Det har jeg dog en mistanke om at mange som tar høyere utdanning i dag ikke ønsker, de tar det fordi de må, eller fordi man ønsker å få en godt betalt jobb. Det har jeg selv vært vitne til. Dette blir å gå inn i en utdanning på helt feil premisser. Det er nærmest nytteløst, selvfølgelig vil jeg som økonom snakke om nytteverdi, å gå inn i et utdanningsløp, uansett nivå, uten å ville lære. Man vil lære litt, men på langt nær nok.

 

Bachelor i økonomisk-administrative fag

Dette begynner det virkelig å være mange som har i vårt samfunn. Du trenger ikke spørre mange før du treffer en som har denne graden. Er dette nødvendigvis positivt? Tja, det kan være det, men absolutt ikke nødvendigvis. Om det betyr at man har en flokk med mennesker som virkelig forstår mangfoldet innenfor økonomien, og hvor sammensatt dette begrepet er, så vil jeg virkelig si at det vil være en styrke for samfunnet. Nå skal jeg virkelig ikke påberope at jeg heller har forstått begrepet fullt ut, det krever nok mer utdanning. Jeg tør uansett påstå at det fins mange med denne bachelorgraden ute der som så vidt har skrapet overflaten av begrepet økonomi og verdiskapning. Ønsker man å virkelig skaffe seg kompetanse innenfor økonomiske fag og muligheter for fremtiden, så bør man i dag ta en fordypning – altså ta en master i økonomi. Det er min plan – jeg er absolutt ikke ferdig med denne læringsprosessen, og det tror jeg man aldri heller bør bli. Det er læring som gjør at man utvikler seg – og læring er mye mer flersidig enn bare teoretisk kunnskap, la oss ikke glemme det.

 

Kompetansespørsmålet – sånn rent generelt.

Kompetanse er så mangfoldig. Temaet kompetanse er stadig oppe i debatter. Enten det er spørsmål om studiespesialisering eller yrkesfag på videregående, eller om det er strukturen i universitet- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Nå er det eksempelvis et mål at andelen førstekompetanse skal opp i UH-sektoren. Det skal forskes mer, da blir man tydeligvis mer kompetent. Dette er det vanskelig å være uenig i, såfremt det ikke går på bekostning av utdanning. Utdanning er mer enn ren teoretisk læring. Man skal bli en dannet samfunnsdeltaker. Det kunne vært sagt mye mer om denne saken – men det får bli en annen gang. Ønsker noen å diskutere dette er det bare å ta kontakt. Det jeg vil med dette avsnittet er å poengtere et svært viktig poeng. Kompetanse er mangfoldig – og alle skal ikke bli gode på alt. Tenk om alle skulle blitt advokater – da hadde samfunnet blitt veldig merkelig kan jeg tenke meg. Vi skal alle sammen spille hverandre gode. I samfunnsøkonomisk teori kalles det komparative fordeler. Dette handler om at man skal bli svært god på det man kan og vil bli god på. Rent praktisk vil det si at noen skal bli snekkere, noen skal bli advokater, noen skal bli rørleggere og noen skal bli økonomer. Alle skal ikke bli alt, og det fins ikke noen yrker som er mer verdt enn andre. Det fins samfunnsøkonomisk verdi i alle yrkene. Det er dette som er med på å forme et kompetansesamfunn, hvor yrker er likestilt og alle er gode på sitt område.

 

Klar for det neste steget.

Som sagt, nå er denne fasen av livet over for denne gang. Det har virkelig vært morsomme år, men ikke minst lærerike år. Jeg har fått nye bekjente, nye erfaringer, men ikke minst, opparbeidet meg en god slump med kompetanse. Jeg snakker ikke om karakterer, jeg snakker om kompetanse. Kompetanse kan ikke måles i form av karakterer, selv om mange nok vil påstå det. Vi trenger fortsatt karakterer for å skille mellom gode og dårlige besvarelser, og det er en kunst å lære seg å skrive gode besvarelser, men kompetanse kan være så mye, og det å skrive en god besvarelse kan være en form for kompetanse. Min ferd går videre langs den retningen jeg brenner for – inn i den økonomiske verden, gjennom en mastergrad. Denne verdenen er selvfølgelig ikke noe eget univers, og den består kun dersom alle andre ”verdener” også eksisterer. Dette er noe av mitt budskap til dere som leser dette – gå den veien dere selv har lyst til. Samfunnet trenger det. Ikke føy deg etter felleskapets trender.

 

Med dette innlegget sier jeg takk for meg som blogger her hos Talentjakten. Det har virkelig vært en ære å være med i denne gjengen, selv om jeg nok ikke har vært den mest aktive, verken til å blogge eller å delta i gruppen. Dette skyldes kompetanseerverv på så mange fronter at jeg har valgt å prioritere. Husk alle ute der: Karriere er ikke alt. Jeg ser virkelig frem mot neste kapittel i livet – og ønsker alle andre talenter – samt alle som leser dette det aller beste fremover i livet! 

 


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+
Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.