Anna Harpviken
Anna Harpviken

Anna Harpviken

Talentjakt-samling 2017

Publisert: 12.03.2017, 21:05

                                                                                                                                                            (Foto tatt av Kaja Skålnes Knudsen)

 

I helgen hadde vi den første, offisielle samlingen for Talentjakten 2016/2017 i Oslo. Etter lang tid som en gruppe uten noen offisielle møter, fikk vi endelig muligheten til å treffe hverandre og til å bli bedre kjent. Helt siden starten har jeg gledet meg til å bli kjent med personene bak de andre bloggene, og jeg vet at de har hatt det på samme måte. I tillegg til den åpenbare sosiale fordel, var helgen fullpakket med faglig program og vi fikk muligheten til å bli litt klokere, gjennom deltagelse både i foredrag og kurs. På fredagen hadde Tjerand Silde arrangert to kurs; ett om vitensdeling i nettverksgrupper med Stein Wesenberg, daglig leder i TRI Consulting, og ett om presentasjonsteknikk med Michael Johansen, som jobber i Knowit, samt som entreprenør.

 

Vitensdeling er ett ord man hører mye av i akademiske kretser, og viktigheten av begrepet er åpenbar. Samtidig er det ett ord som fremstår litt vanskelig å omsette til praksis. For oss unge talenter var det veldig nyttig å få en innføring fra Wesenberg i hvordan man best mulig kan bruke nettverkene sine for å motta og bidra med sin viten. For de fleste var det særlig historien om Wesenbergs eget nettverk – en gruppe som hadde holdt sammen siden slutten av 1990-tallet – som satt igjen etter foredraget. Det å aktivt gå sammen med andre i en gruppe basert på et klart verdigrunnlag, skaper en mer strukturert form for vitensdeling. For meg har dette vært litt en øyenåpner, og satt i gang en helt ny tankeprosess når det kommer til hvordan man kan bruke sitt nettverk og dele sin viten.

 

Michael Johansens foredrag om presentasjonsteknikk var også virkelig verdifullt for meg. Jeg holder ikke mange presentasjoner, men lar meg ofte irritere ved dårlige forelesere eller opplegg som bare ikke flyter. Michael gikk grundig til verks, og snakket om både presentasjonsteknikk, det visuelle og det tekniske. Han gikk lenger inn i temaene enn de fleste gjør, og var god til å bryte ned gode gamle råd som ”vis selvtillit”, til litt mer fordøyelige biter. Jeg hadde også særlig godt av å høre litt om hvordan man skaper en visuelt pen presentasjon. Design er alltid noe jeg gjør i pauser, eller i siste liten, og med unntak av noen veldig fargerike presentasjoner på videregående (og en på universitetet..) har mine presentasjoner som regel vært visuelt kjedelige. Michael ga mange gode tips, og jeg tror også at den grundige og pedagogiske gjennomgangen ga oss litt mer selvtillit og gå-på-mot frem mot neste presentasjon!

 

På lørdagen var vi så heldige å få delta i et maraton-kurs (på 13 timer!) hos Lean Communications på Skøyen. Da vi først ble invitert, var jeg usikker på hva det i det hele tatt var vi skulle. Etter 4 år i Danmark er jeg litt utdatert når det kommer til norske kurs- og konsulenthus. Etter en rask google-runde, var jeg dog tilbake i ringen igjen. Jeg krysser fingre for at det er andre som meg, og starter med å introdusere Lean Communications, og den modellen de arbeider utfra.

 

Lean Communications er et norsk konsulentselskap, og landets ledende leverandør av Lean-konsulenttjenester og –opplæring. Lean er en ledelsesfilosofi utviklet på 90-tallet, inspirert av japansk produksjonsindustri. Filosofien er basert på ønsket om å levere feilfrie tjenester og produkter, ved å skape verdi for kunden på en så effektiv måte som mulig. Målet er lønnsomhet, men fokuset er på den enkelte medarbeider og interaksjon mellom organisasjon og medarbeidere. Læring og kontinuerlig forbedring, med henblikk på å skape en fleksibel organisasjon, er sentrale elementer i tankegangen.

 

Vi var som sagt igjennom et 13-timers maratonkurs, hvor vi i løpet av en dag ble introdusert til filosofien, arbeidsmetodikken og verktøyene i Lean. Vi fikk også kunnskap om hvordan vi selv kan jobbe med forbedringer i egen virksomhet. Kurset ble holdt av faglig leder Jørn Tøien og vi fikk også besøk av faglig leder Bjørn Ungersness. Begge var gode formidlere og ga oss en grundig introduksjon til emnet. Vi startet med en papirfly-øvelse, som virkelig demonstrerte de små endringsprosesser som kan (og bør) foregå, i enkelte bedrifter, samt ga oss ett hint om hvordan man best gjennomfører de. Gjennom resten av dagen ble presentasjonsdeler avløst av mer praktiske oppgaver, frem mot en eksamen, som resulterte i at vi alle 11 fikk ”gult belte” i Lean Six Sigma.

 

På forhånd hadde jeg mange tanker og forventninger. Som psykologistudent har jeg vært igjennom et omfattende modul i arbeids- og organisasjonspsykologi, og vi har også blitt grundig opplært i både lærings- og forandringsprosesser. Det jeg i hovedsak tok med meg fra kurset i arbeids- og organisasjonspsykologi, var den store variasjonen på feltet: mulighetene for å arbeide med cases og se ting fra forskjellige vinkler, drøfte, reflektere og forholde seg til ulike løsningsmodeller. Samtidig ble jeg også fascinert over det jeg så på som en litt mer pop-kulturell måte å tilgå det akademiske på. Vi har gjennom hele studiet blitt innprentet viktigheten av det akademiske (noe flere av blogg-innleggene mine nok også avspeiler). Derfor vil jeg si at jeg på forhånd var nysgjerrig på et forløp, som har litt mer ”schwung” over seg enn de gode gamle universitets-konferansene, og som reklamerer med ord som ”gult belte”. Samtidig hadde jeg store forventninger til kurset. Jeg jobbet på et tidspunkt som assisterende butikksjef på en tebutikk i Oslo, hvor jeg i lengre perioder fungerte som butikksjef. Lederansvaret var både givende og spennende, men jeg savnet mer kunnskap om hvordan jeg best skulle gå til oppgaven. Derfor gledet jeg meg stort til maraton-dagen: til å øke min innsikt i og forståelse for ledelsesprosesser, og til å ha en dag fylt med nye kunnskaper og oppgaver.

 

Alt i alt var Lean-kurset virkelig inspirerende. Muligheten til både å lære, og å ”se” hvordan endringsprosesser kan utføres, samt å trekke paralleller til eget liv, var virkelig lærerikt. Det å arbeide som leder innebærer ofte å stå i endrings- og utviklingssituasjoner, og jeg har en forestilling om at en grunnleggende innføring som den vi fikk i helgen vil komme godt med. Jeg lot meg også fascinere av hvor fort tiden gikk. Kombinasjonen av tavleundervisning og langvarige praktiske oppgaver gjorde mye for å holde oss engasjerte i så lang tid! Gjennom arbeid i forskjellige teams fikk vi også muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. For en gruppe som møttes første gang på fredag, var det gull verdt!

 

Lean-communications arbeider mest med bygg-industrien, og det kunne vi til en viss grad merke. Vi var nok en litt odd gruppe å forelese for, og det krevde litt mer å trekke parallellene fra for eksempel veibygging, til min studiehverdag. Samtidig hadde vi godt av å se sammenhengen mellom egen hverdag og en vi ofte forestiller oss at ligger langt fra. Ellers gjenkjente jeg mange av buzz-ordene og den litt ”lettere” tilgangen til tingene enn jeg møter i universitetshverdagen, og som jeg til en viss grad hadde forventet. Samtidig var det tydelig at mange av teoriene vi ble presentert for var gjennomarbeidede, og hadde blitt vist å ha god effekt i mange settinger. Særlig gjorde den praktiske delen, at vi tydelig kunne se effekten av verktøyene. Samtidig er jeg ikke i tvil om at evnen til å ikke gjøre det hele så tungt, er en god måte å få filosofien ut til mange (samt å klare å holde vår oppmerksomhet i 13 timer).

 

En av de ting som har fascinert meg gjennom helgen, har vært hvor stor del psykologi fyller i andre fag. Jeg vet jo egentlig godt at psykologi er noe som gjennomsyrer det meste, og er også særlig interessert i tverrfaglighet. Allikevel var det inspirerende å se hvor interessert både foredragsholderne og de andre talentene er i psykologi og psykologiske prosesser. Jeg har nok tenkt at jeg har vært et litt ”utypisk” fjes i Talentjakten, med en ganske annen bakgrunn enn de fleste andre. Det har gjort meg litt spent på hva jeg ville ha å bidra med i en mer business-relatert kontekst, men det var det tydeligvis ingen grunn til. Samtidig har jeg latt meg fascinere over hvor mye andre mennesker vet om psykologi, og hvor mye de faktisk bruker det i sin hverdag. For en super-engasjert psykologistudent, var det godt å se.

 

I tillegg til det faglige, har det vært fantastisk å møte andre talentene og få ta del i engasjerende, morsomme og utfordrende samtaler med noen så fine folk. Vi har allerede avtalt nye møter, og jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med hver og en av dem. Det gir så mye å møte mennesker som bruker hverdagen på andre ting og som brenner for det de driver med, og jeg har i løpet av helgen bare blitt bekreftet i viktigheten av å arbeide på tvers av fag for å komme frem til nye muligheter. Takk for denne gang, jeg gleder meg til neste!!


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.