Learning by failing

Publisert: 04.12.2016, 18:14

Denne ukens blogginnlegg er ikke noe enklere å skrive enn hva det første var. Kanskje dette innlegget i større grad bærer preg av synsing og forundring, men likefullt er poenget søkt å få frem i god nok grad. Verdien av akkumulert læring og erfaringer er sjeldent kvantifiserbar. Læringsvillighet er både en kunst og en vitenskap - være åpen, kritisk og til tider litt naiv. Dette blogginnlegget prøver å rette fokus på den læringen som ikke alltid kan måles i skalaen A-F.

Learning by failing

De fleste har ofte hørt den tradisjonelle frasen "learning by doing". Noen etterlever den som hverdagens mantra, samtidig som andre synes det høres ut som en annen tåpelig klisje. Selv om sitatet er enkelt, så er det for så vidt fornuftig – i den grad du ser meningen bakenfor teksten.

Ordlyden i sitatet tilsier at det er først når du iverksetter en handling at du vil være i stand til å lære noe. Dette må også være utgangspunktet. Unnlatelse av å handle innebærer fraværet av motorisk og intellektuelt arbeid – du vil under ingen omstendigheter være i stand til å lære. Alt dette som sies nå er selvfølgelig åpenbart, men mange har kanskje aldri tenkt på disse bakenforliggende prinsippene.

Imidlertid er ikke poenget hva ordlyden eller formålet med sitatet er, men snarere at det er mange som bruker det som en slags livsfilosofi: man må arbeide med noe bestemt både i omfang og varighet for å lære å mestre det man ønsker. Dette er i og for seg riktig, men sitatet i seg selv kan fort låse deg til kun å arbeide og lære fra det du allerede kan eller gjør.

Samtidig hører man på samtlige fronter den keitete og klisjefylte setningen "du må ut av komfortsonen". Tanken er god, men gjennomføringen for mange er ikke likeså. Igjen er det tjenlig å se på hva den bakenforliggende meningen med setningen er. Mange mistolker dette, og tenker som så at hvis de skal bli dyktigere og utvikle seg så må de gjøre noe de aldri før har gjort – derav oppstår den finurlige ideen om at å hoppe i fallskjerm vil forbedre dine ferdigheter som eksempelvis en taler. Du gjør jo tross alt noe utenfor komfortsonen din.

Selvfølgelig setter jeg eksemplene her på spissen, i den grad jeg kan illustrere et poeng. Meningen med at man må "ut av komfortsonen" handler jo i realiteten, og i selve sin kjerneideologi, om at man må utfordre seg selv på områder som vil bidra til å utvikle de ferdighetene man ønsker å utvikle. Altså du må presse grensene for hva du synes er komfortabelt innenfor ditt arbeidsfelt eller de områder du ønsker å mestre. Sett i lys av dette, så vil følgelig fallskjermhopping sjeldent gjøre deg til en bedre taler.

På bakgrunn av dette vil jeg presentere det alternative mantraet som jeg oppfordrer man bør etterleve som en livsfilosofi: "learning by failing". Du som leser tenker kanskje at dette kun er en omstokking av ord og at det kun er en annen klisjefylt frase uten en dypere betydning. Og kanskje er det også det, men jeg mener at dette sitatet i større grad innehar den implikasjon at man gjør noe nytt som man tidligere ikke har jobbet med, framfor at man bare iverksetter en generisk handling.

Hvis en klarer å innse at det å feile ikke er noe farligere enn å gå ut i regnet uten paraply, så mener jeg at en rekke nye muligheter og erfaringer vil åpenbare seg. I den grad man klarer å omfavne sine feil og reflektere, være kritisk og lære av det – og ikke minst i det grad man ikke lar frykten for å feile være bestemmende for hva man gjør – så vil utfordringer ses på som muligheter og muligheter ses på som nok en anledning til å lære noe. At en er åpen for læring vil under alle omstendigheter bare være positivt.

Det er fort at man i en hverdagslig setting kun fokuserer på ens primære livsområde som er studie, jobb og lignende. I denne sammenheng er det fort gjort å glemme at hvordan man presterer faglig, personlig og karriererelatert også er en refleksjon av hvilke ferdigheter du har valgt å utvikle. Når man innser at sine resultater og destinasjoner avgjøres på bakgrunn av den totale "ferdighetspakken" en representerer, så er det kanskje på tide at man utfordrer seg selv til å utvikle sine personlige ferdigheter også i like stor grad som sine strengt faglige ferdigheter. I så måte kan du kanskje være tjent med å benytte to timer av din kveld på et arrangement utenfor ditt fagområde framfor å sitte to timer å fordype deg på lesesalen. Antakelig er du ukomfortabel med å introdusere deg for nye mennesker, og plutselig presterer du å si noe upassende – gratulerer, du feilet. På dette tidspunktet har du nok sagt at du aldri skal si noe lignende igjen, og allerede har mantraets magi slått til. Du feilet, og du lærte av det.

Lykke til med eksamenslesingen til alle studenter – husk at på eksamen gjør du aldri samme feil to ganger.

(link, bilde: https://www.google.no/search?q=failing&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk86u5nNvQAhVhApoKHZS8CGcQ_AUICCgB&biw=1280&bih=566#imgrc=OOZOi57eaH-BzM%3A)


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.