The most valuable commodity

Publisert: 20.02.2017, 22:12

The most valuable commodity I know of is information – Gordon Gekko

Gordon Gekko, karakteren fra Wall Street som også er kjent for å uttale at greed is good, er blant mange en seerfavoritt. Den stereotypiske og klisjefylte Wall Street-figuren har for mange blitt referansepunktet for hvordan Wall Street faktisk er. Selv om karakteren ikke har de beste intensjoner, tilsynelatende er kapitalismen enerådende, er hans mange sitater likevel interessant livsfilosofi.

Informasjon, eller kunnskap, er kanskje en undervurdert valuta i dagens samfunn. Da tenker jeg ikke på fagspesifikk kunnskap som de fleste ofte har tilstrekkelig med, selv om man riktignok aldri blir utlært(!), men den "generelle" informasjonen og kunnskapen man ofte tenker man ikke har nytte av. Viljen til stadig å lære noe nytt, til å lese alt man kommer over og til å bli inspirert av kilder man vanligvis ikke leser, er den "generelle" informasjonen jeg sikter til.

Kunnskapen er aldri tung å bære. Likevel har tilsynelatende interessen for å lese, tilegne seg ny informasjon og kunnskap og å utforske andre fag- og livsområder blitt neglisjert. Storkonsum av ulike (sosiale) medier har tatt over for den alminnelige informasjonstilegnelsen.

Interessen og viljen (ja, man kan lære seg til å bli glad i å lese) til stadig å tilegne seg ny informasjon har mange fordeler. Ikke bare er det av Gordon Gekko ansett for å være den mest verdifulle markedsvalutaen, men man åpner for nye inspirasjoner, ideer og ulike perspektiver til et tidligere ensformet tankemønster.

Hvis en erkjenner at alt kan læres, blir det følgelig en sannhet at man også er kapabel til å tilegne seg den informasjonen man trenger for å oppnå et ønsket resultat. Tidligere generasjoner har ofte levd gjennom mange av de samme utfordringene, og for øvrig mange andre, som vår generasjon gjør. Den informasjonen og kunnskapen man finner i bøker og eldre medier er dermed fortsatt verdifull. Hvis noen har opplevd like utfordringer og delt sin kunnskap, vil det være ignorant ikke å benytte seg av den.

I boken Moonwalking with Einstein omtaler forfatter Joshua Foer de teknikker flere av verdensmesterne i hukommelse benytter for å huske vanvittige mengde informasjon på kort tid. En av hans poenger er at jo større "nett" med informasjon man har, altså desto mer informasjon man har og erindringer man har gjort, desto større "nett" utvikler en og evnen til å trekke paralleller, huske og kontekstualisere detaljer øker. Informasjon og kunnskap ganger derfor mer informasjon og kunnskap.

Informasjon er ikke forbruk, men en investering som kun øker i verdi. Jim Rohn har mange ganger oppfordret alle til å bygge sitt eget bibliotek, gjerne tidligere enn sent. Hans poeng har ofte vært at så lenge man tilfører markedsplassen mer verdi enn andre, vil man alltid bli belønnet. I hans øyne er derfor all informasjon god informasjon – den ene eller andre veien vil en dra nytte av ekspandere sin kunnskap. Warren Buffetts oppfordring er hele tiden å investere i seg selv, ettersom kunnskap kun vil øke (både i omfang og verdi). Konklusjon kan dermed sies å være: bli veldig god i noe, og gjerne litt god i mye.

Read 500 pages every day. That’s how knowledge work. It builds up like compound interest. – Warren Buffett.

(Bilde: https://no.pinterest.com/pin/335588609717375312/)


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.