Jonatan De Lange Mortensbakke Claussen

Jonatan De Lange Mortensbakke Claussen

Heldige talenter

Publisert: 17.08.2015, 20:16

I forbindelse med deltakelse i Talentjakten ble jeg i går intervjuet av Silje Urke Antonsen. Under intervjuet var et av ordene jeg brukte for å beskrive meg selv og egen deltakelse i Talentjakten ordet heldig. Dette reagerte Silje på, og som avsluttende spørsmål spurte hun derfor hvordan en kan være et heldig talent. Jeg svarte så godt jeg kunne der og da, men jeg ønsker å utdype det her:

Når en hører om et talent er det mange som tenker på et menneske som er utpreget flink innen ett eller flere felt. Innen idrett er det lett å se at Marit Bjørgen, Martin Ødegaard og Alexander Kristoff alle er talenter. Det er heller ingen tvil om at Angelina (Norske Talenter) og Susan Boyle (Britain’s Got Talent) er store talenter. Hege Yli Melhus Ask er den første vinneren av E24 sin konkurranse Ledertalentene, følgelig er det heller ingen tvil om hva som er hennes talent. 

 

I Talentjakten blir det kåret 20 «vinnere», eller talenter om du vil. Det er vanskelig å definere et fellestrekk for disse studentene som gjør dem alle til talenter, men jeg skal gjøre et kort forsøk på en definisjon:

 

Et talent er flink, kunnskapsrik og dynamisk, tørr å skille seg ut, griper muligheter og lærer fort. Et talent er høflig og ydmyk, men også bestemt og sikker på egen kunnskap og seg selv. Et talent tør å ta diskusjoner, men kan også innse at andre har rett. Jeg er ikke i tvil om at alle de 20 deltakerne i Talentjakten innehar disse egenskapene, og følgelig trygt kan kalles talenter.

 

Når det er sagt mener jeg det er minst én ting til deltakerne i Talentjakten har til felles, nevnt i overskriften. Jeg mener at alle sammen i tillegg til å være talenter har vært heldige, først og fremst fordi et program som Talentjakten eksisterer. Det er ikke gitt at et studieprosjekt utvikler seg til noe så stort og viktig som det Talentjakten er for norske studenter og norsk næringsliv.

 

Studentene som kommer gjennom «nåløyet» og får lov til konkurrere om deltakelse i Talentjakten skal oppfylle følgende kriterier:

«I vårt program ser vi etter de skaperlystne studentene med ekstra drivkraft og engasjement. De studentene som med ydmykhet ønsker være med å bidra til verdiskapning for samfunn og for næringsliv.»


Dermed kommer det andre argumentet for hvorfor vi er heldige ganske naturlig - vi som deltakere er heldige fordi vi passet inn i Talentjaktens profil og dermed fikk muligheten til å bevise for høykompetente mennesker og oss selv at vi har noe i Talentjakten å gjøre.

 

Det tredje argumentet jeg ønsker å trekke frem er at veldig mange bedrifter og personer har vært interessert i, og investert tid og penger i Talentjakten og dermed gjort oss som talenter veldig privilegerte, eller heldige.

 

Til slutt vil jeg presisere at deltakerne i Talentjakten utvilsomt er talenter, men vi er en gjeng med heldige talenter.

 

LinkedIn

 

Hovedbildet er hentet her, bildet under er hentet her


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Den beste poteten

Publisert: 30.07.2015, 20:15

"Tre medsommerstudenter fra Slovenia og meg etter en lang dag på jobb"

I år har jeg vært litt flink og utrolig heldig - jeg har to studierelevante sommerjobber! Første halvdelen av sommeren jobbet jeg med gass i Avdeling for Samfunnssikkerhet, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFI er en fantastisk arbeidsgiver for ivrige studenter, og er du så heldig at du får jobb her til neste sommer er det bare å glede seg.

Akkurat nå jobber jeg på Universitetet i Glasgow (UoG) hvor vi gror proteiner ved hjelp av e.coli. Disse måler vi aktiviteten (kinetikken) på, og senere skal vi krystallisere dem og løse krystallstrukturen. Denne sommerjobben fikk jeg gjennom IAESTE, og foruten arbeidserfaring får vi som sommerstudenter en god mulighet til å bygge et stort, internasjonalt nettverk.

Erfaringene jeg har gjort meg i løpet av sommerferien er mange, men en jeg ønsker å dra frem er verdien av tverrfaglig utdanning - uten en bachelorgrad tilsvarende nanoteknologi hadde jeg ikke vært kvalifisert til begge jobbene. Jeg mener for all del ikke at jeg var ferdig opplært da jeg startet, men gjennom utdannelsen har jeg en bakgrunn som gjorde det mulig for meg å lære veldig mye på kort tid. Med det mener jeg at jeg har lært hvorfor jeg skal gjøre noe, ikke bare hva jeg skal gjøre.


Poenget med dette innlegget er først og fremst å påpeke at studenter med nanoteknologiutdanning (produktplassering: fra Universitetet i Bergen, UiB...!) er en god investering for veldig mange arbeidsgivere - vi er fleksible, vi kan mye og vi lærer fort. Vi har stor bredde og forstår språket til matematikere, fysikere, kjemikere og biologer. For å illustrere tar jeg en master i uorganisk kjemi, syntese og karakterisering/nanoporøse materialer, noe som er ganske langt fra hva jeg gjør denne sommeren.

 

Hvert år testes 1000 nye poteter for nordnorsk klima på Grundnes i Målselv for å finne "den beste poteten". Blant norske studenter tør jeg påstå at nanoteknologer (igjen, fra UiB...) er en potensiell ekvivalent.

Et annet poeng med dette innlegget er å understreke et budskap alle studenter hører veldig ofte, men allikevel alt for sjeldent - engasjer dere! En arbeidsgiver ser ikke nødvendigvis etter "straight A's", men etter en engasjert person med gode karakterer og erfaringer utenfor studiet. For å eksemplifisere; har du hatt økonomiansvar er det et tegn på at du er pålitelig, hvis du har arrangert noe vellykket kan du være en potensiell prosjektleder og har du hatt sosialt ansvar tyder det på at du er enkel å omgås og trolig en god kollega. Hvis jeg ikke hadde engasjert meg ved siden av studier tviler jeg på at jeg hadde vært en del verken Talentjakten, FFI eller UoG.

Lykke til, både til arbeidgivere og medstudenter!
 

# Bildet er hentet her

LinkedIn


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

MHWirth – 4200 dedikerte mennesker

Publisert: 16.03.2015, 20:14

- Hvordan kom MHWirth dit de er i dag? - 


Dagens MHWirth er den største bedriften i investeringsselskapet Akastor, og består av det som tidligere var MH (Aker Kverner Maritime Hydraulics) og tyske Wirth Gmbh. Sistnevnte har i over 20 år vært en stor underleverandør til MH, og utstyr fra Wirth har i en årrekke inngått i mange av borepakkene MH har levert. Ved fusjoneringstidspunktet i 2009 var det følgelig ingen tvil om at de to bedriftene utfylte hverandre og at de sammen kunne levere tilnærmet egne, komplette borepakker. 


MHWirth ble lansert som et eget selskap i 2014, og i forbindelse med dette utarbeidet selskapet seks verdier de ønsker å leve og levere etter. Først og fremst skal kundens ønske alltid prioriteres - MHWirth skal være the preferred partner. Selskapet har de nødvendige ressursene for å forstå kundens behov, og leverer deretter. Dette illustrerer MHWirth utmerket selv - We understand the challenges you face and are ready to help you take your operations to the next frontier

 

For enhver stor og seriøs aktør er det viktig å ha et godt rykte. Derfor er det ikke overraskende at HMS er noe MHWirth bruker mye tid og ressurser på. Bedriften skal være en trygg arbeidsplass, miljøet skal lide minimalt og sannsynligheten for skader på menneske og produkter skal minimeres i størst mulig grad. MHWirth er en stor global aktør, og er avhengig av å ta ansvar for egen produksjon for å kunne fortsette vekst. Kunden skal alltid være fornøyd, og for å få til dette må alt gå så smertefritt som mulig.

 

Videre skal alle de ansatte være engasjerte i bedriften, kunden skal alltid føle seg godt ivaretatt, alt MHWirth leverer skal ha upåklagelig kvalitet og selskapet skal gi aksjonærene utbytte. Det er disse verdiene som skal føre MHWirth fremover i et stadig tøffere marked. 

 

Den siste perioden har det vært store nedbemanninger i oljebransjen generelt grunnet et dårligere og mindre forutsigbart marked - dette gjelder selvfølgelig også MHWirth. På tross av dette valgte selskapet å komme med følgende uttalelse da jeg kontaktet HR Business Partner i MHWirth, Elisabeth Ferreira : Vi har store forventninger til fremtiden og ser frem til å utvikle både selskapet og våre produkter og tjenester for å møte markedets fremtidige behov.

 

MHWirth ser lyst på fremtiden. Selskapet har siden starten for over 100 år siden jobbet for å tilpasse seg fremtidens behov - da er det ingenting som tilsier at nye 100 år skal være noe annet enn en overkommelig utfordring. 
 

Bildet er hentet her


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Glencore Nikkelverk - en bedrift mot fremtiden

Publisert: 11.02.2015, 20:13

Glencore Nikkelverk


- Nikkelverket mot Fremtiden - 


I godt over 100 år har det blitt raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra Kristiansand. Levestandarden i Norge er høy, og prisen for arbeidskraft likeså. I tillegg til å produsere verdens reneste nikkel, har Nikkelverket forpliktet seg til å bedrive bærekraftig utvinning og utvilkling. I stadig hardere konkurranse blir det naturlig å stille følgende spørsmål; hvordan skal Nikkelverket forbli en bauta i næringslivet på Sørlandet i hundre år til?


I regi av Talentjakten og TalentaGroup ble det i starten av januar arrangert en bedriftsdag i Kristiansand hvor blant annet Glencore Nikkelverk deltok. Her stilte Nikkelverket med tre enormt kompetente og erfarne representanter som virkelig viste interesse for oss som studenter og potensielle arbeidstakere. HR-direktøren, ansvarlig for Operational Excellence and Energy Management og Kvalitetssjefen ved Nikkelverket hadde alle sammen satt av en hel dag for å møte oss fremadstormende studenter. I mitt hode indikerer dette at Nikkelverket er en bedrift som tar fremtiden alvorlig.

  
For å få rede på hva Nikkelverket tenker om fremtiden tok jeg kontakt med Kai Johansen, ansvarlig for Operational Excellence and Energy Management:

 

Glencore Nikkelverk er kjent for å ta HMS veldig alvorlig - kan du utdype dette?


«Vår viktigste prioritet er at vår produksjon ivaretar helse, miljø og sikkerhet på en god og bærekraftig måte. Dette er vårt fundament for å lykkes på alle andre områder. Hvor gode vi er på dette området er også en sterk indikator på hvor godt vi arbeider på andre områder og noe som våre kunder er sterkt opptatt av.» - Kai Johansen.

 

For å eksemplifisere: fra 2009 til 2014 har sykefraværet blitt redusert fra 6.3% til 4.3%, og i 2014 vant Glencore Nikkelverk prisen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) i Vest-Agder. Glencore Nikkelverk er en bedrift som setter sine ansatte i fokus, en bedrift som ønsker å være en ettertraktet arbeidsgiver, en bedrift som ønsker at kompetent personale skal trives, og derfor bli i bedriften. På den måten opparbeider Glencore Nikkelverk seg en unik kompetanse, som gjør at bedriften har, og vil beholde, en ledende posisjon i markedet.

 

«FoU (Forskning og Utvikling) arbeider både på lang sikt med nye prosesser og nye teknologiske løsninger, men også som hjelpekjede til drift hvor de bruker sin fagkompetanse til å bidrar med analyse og løsninger av prosessmessige utfordringer og til å realisere forbedringsideer knyttet til det kontinuerlig forbedringsarbeidet i de forskjellige driftsområdene.» - Kai Johansen.

 

Glencore Nikkelverk har satset på FoU  i mange år, noe som har resultert i at Nikkelverket har markedsledende teknologi som er utviklet av lokale entreprenører, forskere og utviklere. Et viktig prosjekt FoU har jobbet med de siste årene er industrialisering av neste generasjons kobberelektrolyse. Pilotprosjektet var vellykket, og neste skritt er følgelig et fullskala-anlegg. Takket være satsing innen FoU vil Nikkelverket snart kunne nyte godt av et enda renere og mer energieffektivt produksjonsanlegg for kobber, som utvilsomt vil gi bedriften et konkurransefortrinn.


«EYDE nettverket har bidratt til synliggjøring av prosessindustrien på Sørlandet både innen det politiske miljøet og i media.» - Kai Johansen. 

 

EYDE er en klyngeorganisasjon for prosessindustrien i Agder, og er en del av klyngeprogrammet ARENA (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA). Medlemskap i dette nettverket skaper økt samarbeid mellom bedrifter innen områder som ikke involverer forretningshemmeligheter, noe som gir alle medlemsbedriftene økt kompetanse innen for eksempel energieffektivisering, forbedringskultur, ledelse og kvalitet. EYDE synliggjør også kompetansen og mulighetene som eksisterer i Agder, noe som gjør landsdelen mer ettertraktet for ettertraktet arbeidskraft.


Helt til slutt spurte jeg Kai Johansen følgende; «Hvorfor kommer Nikkelverket til å være en stor og sikker bedrift også i fremtiden?» Svaret hans er banalt enkelt, men det oppsummerer i stor grad hva som skal til for at en bedrift skal lykkes i et tøft verdensmarked:


«Fordi vi har et dedikert team som setter kunden i sentrum og som står sammen om oppgaven å gjøre Nikkelverket stadig bedre på alle områder. Vi blir litt bedre hver dag og alle bidrar hele tiden!» 

 

Bildet er hentet her


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Et innlegg om meg

Publisert: 26.12.2014, 20:12

Navn: Jonatan de Lange Claussen

Født: 17.02.1992

Studerer: Mastergrad i Nanoteknologi / Uorganisk kjemi / Koordinasjonspolymerer ved Universitetet i Bergen (UiB)

 

Denne bloggen skriver jeg fordi jeg er en av 20 deltakere i årets Talentjakten - jeg har altså et talent. I følge Store Norske Leksikon har jeg da en intellektuell (eller kunstnerisk...) begavelse, men jeg er ikke et geni. Strengt tatt er jeg da en som er flink til noe, jeg er klar over det og jeg tør å benytte meg av det. Jeg er altså ganske så ordinær, men jeg lever med en tanke om at jeg kan få til det jeg har lyst til. 

For å starte med en klisjé - jeg synes det er gøy å studere. Jeg higer etter å forstå hvordan ting fungerer, jeg liker å se ting fra flere sider, jeg er en kverulerende kverulant og jeg hater å tape. Følgelig gjør jeg mye for å holde meg à jour og helst litt foran pensum, men som for så veldig mange andre er det av og til behov for noen kraftige skippertak. Det har vist seg at jeg jobber godt og effektivt under press, selv om jeg mener at grunnlaget for mine såkalte akademiske resultater legges gjennom strukturert og målrettet arbeid.

Det første året mitt på UiB konsentrerte jeg meg mest om meg selv. Jeg hadde hatt et år uten studier (jobbet på barneskole), og hadde nok med å ta de seksti studiepoengene som var påkrevd. Etter sommeren bestemte jeg meg for å bli med i fagutvalget for nanoteknologistudenter ved UiB, og det gav mersmak. Senere har jeg engasjert meg i organisasjoner som i stor grad jobber mot bedrifter - markedsføring, arrangering av bedriftspresentasjoner, -dager og -besøk. 

Som student i dag er det nærmest essensielt å ha lønnet arbeid ved siden av studiene. Tidligere har jeg jobbet mye med barn og unge som langrennstrener, og et par år fungerte jeg som støttekontakt. Jeg har fått veldig sansen for å jobbe med og for mennesker, og valgte derfor å jobbe i et bofellesskap for psykisk og fysisk utviklingshemmede. Det har vist seg å være et godt valg, og jobben har vist seg å være en sosial plattform nærmest på lik linje som studiene. I tillegg er det en ekstremt motiverende jobb - den gleden tjenestemottakere kan vise når du gjør en god jobb er vanskelig å beskrive. Den må oppleves!

Heldigvis dreier ikke livet mitt seg kun om å sitte på skolebenken. Jeg er veldig glad i å være ute i naturen enten det er for treningens skyld eller bare opplevelsen. Kort- og brettspill er definert som gøy (leker ikke nerd...), men en tur "ut" skader aldri. God prat i godt lag er utvilsomt hyggelig, og hvis man samtidig kan kose seg med en kopp kaffe er dagen nærmest perfekt.  Har man en fri kveld er kinotur med fruen veldig kos, og har man en fri helg er det aldri for langt til kjøttboller hos far og mor.Jeg har stor tro på at en blir mer effektiv og får et bedre liv hvis en tar seg tid til å gjøre det man virkelig vil, slik at man har det nødvendige overskuddet når ting går litt tvert. 

Ambisjoner, planer og drømmer er en viktig drivkraft for alle og enhver. Det er ikke lett å virkelig gå inn for noe hvis du ikke ønsker å oppnå noe med innsatsen din. For min del går ambisjoner, planer og drømmer litt over hverandre - det er veldig lite som er konkret foreløpig. Jeg har et ønske om å havne i en jobbsituasjon der jeg har gjort meg fortjent til tillit, der jeg kan bidra med å skape eller forbedre noe. Hvilken bedrift eller bransje jeg ønsker å jobbe i har jeg ikke tenkt nevneverdig mye over, men jeg har et stort ønske om å jobbe i en bedrift der arbeidstakerne er under kontinuerlig utvikling. Jeg liker å lære, og håper å lære noe nytt så lenge jeg kan.

For å runde av ønsker jeg å beskrive det jeg mener er mine sterkeste sider, eller hvis du ønsker, mitt talent:

Jeg har troen på meg selv, jeg er engasjert og pliktoppfyllende. Jeg er flink til å løse problemer, og jeg kan se ting fra forskjellige sider. Jeg er glad i å snakke for meg, og jeg synes det er spennende å snakke til andre. Jeg ser på meg selv som en ressurs, og jeg vet at jeg har et stort potensial. 

Dessverre (!) for min del er det veldig mange flinke mennesker der ute, og jeg blir utrolig ydmyk når jeg er sammen med de andre deltakerne i årets Talentjakten. De er alle veldig flinke, og de representerer "dagens ungdom" på en flott måte. Kvaliteten på årets Talenter sier mye om hvilken enorm arbeidskraft dagens studenter kommer til å bidra med i årene som kommer. 

Forhåpentligvis ønsker du å bli bedre kjent med meg etter å ha lest dette innlegget. Vil du vite mer så kan du ta kontakt eller lese om meg på LinkedIn, eller rett og slett følge denne bloggen.

 

Ha en fin dag!

Jonatan de Lange Claussen


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+


Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.