Jonatan De Lange Mortensbakke Claussen

Jonatan De Lange Mortensbakke Claussen

Glencore Nikkelverk - en bedrift mot fremtiden

Publisert: 11.02.2015, 20:13

Glencore Nikkelverk


- Nikkelverket mot Fremtiden - 


I godt over 100 år har det blitt raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra Kristiansand. Levestandarden i Norge er høy, og prisen for arbeidskraft likeså. I tillegg til å produsere verdens reneste nikkel, har Nikkelverket forpliktet seg til å bedrive bærekraftig utvinning og utvilkling. I stadig hardere konkurranse blir det naturlig å stille følgende spørsmål; hvordan skal Nikkelverket forbli en bauta i næringslivet på Sørlandet i hundre år til?


I regi av Talentjakten og TalentaGroup ble det i starten av januar arrangert en bedriftsdag i Kristiansand hvor blant annet Glencore Nikkelverk deltok. Her stilte Nikkelverket med tre enormt kompetente og erfarne representanter som virkelig viste interesse for oss som studenter og potensielle arbeidstakere. HR-direktøren, ansvarlig for Operational Excellence and Energy Management og Kvalitetssjefen ved Nikkelverket hadde alle sammen satt av en hel dag for å møte oss fremadstormende studenter. I mitt hode indikerer dette at Nikkelverket er en bedrift som tar fremtiden alvorlig.

  
For å få rede på hva Nikkelverket tenker om fremtiden tok jeg kontakt med Kai Johansen, ansvarlig for Operational Excellence and Energy Management:

 

Glencore Nikkelverk er kjent for å ta HMS veldig alvorlig - kan du utdype dette?


«Vår viktigste prioritet er at vår produksjon ivaretar helse, miljø og sikkerhet på en god og bærekraftig måte. Dette er vårt fundament for å lykkes på alle andre områder. Hvor gode vi er på dette området er også en sterk indikator på hvor godt vi arbeider på andre områder og noe som våre kunder er sterkt opptatt av.» - Kai Johansen.

 

For å eksemplifisere: fra 2009 til 2014 har sykefraværet blitt redusert fra 6.3% til 4.3%, og i 2014 vant Glencore Nikkelverk prisen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) i Vest-Agder. Glencore Nikkelverk er en bedrift som setter sine ansatte i fokus, en bedrift som ønsker å være en ettertraktet arbeidsgiver, en bedrift som ønsker at kompetent personale skal trives, og derfor bli i bedriften. På den måten opparbeider Glencore Nikkelverk seg en unik kompetanse, som gjør at bedriften har, og vil beholde, en ledende posisjon i markedet.

 

«FoU (Forskning og Utvikling) arbeider både på lang sikt med nye prosesser og nye teknologiske løsninger, men også som hjelpekjede til drift hvor de bruker sin fagkompetanse til å bidrar med analyse og løsninger av prosessmessige utfordringer og til å realisere forbedringsideer knyttet til det kontinuerlig forbedringsarbeidet i de forskjellige driftsområdene.» - Kai Johansen.

 

Glencore Nikkelverk har satset på FoU  i mange år, noe som har resultert i at Nikkelverket har markedsledende teknologi som er utviklet av lokale entreprenører, forskere og utviklere. Et viktig prosjekt FoU har jobbet med de siste årene er industrialisering av neste generasjons kobberelektrolyse. Pilotprosjektet var vellykket, og neste skritt er følgelig et fullskala-anlegg. Takket være satsing innen FoU vil Nikkelverket snart kunne nyte godt av et enda renere og mer energieffektivt produksjonsanlegg for kobber, som utvilsomt vil gi bedriften et konkurransefortrinn.


«EYDE nettverket har bidratt til synliggjøring av prosessindustrien på Sørlandet både innen det politiske miljøet og i media.» - Kai Johansen. 

 

EYDE er en klyngeorganisasjon for prosessindustrien i Agder, og er en del av klyngeprogrammet ARENA (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA). Medlemskap i dette nettverket skaper økt samarbeid mellom bedrifter innen områder som ikke involverer forretningshemmeligheter, noe som gir alle medlemsbedriftene økt kompetanse innen for eksempel energieffektivisering, forbedringskultur, ledelse og kvalitet. EYDE synliggjør også kompetansen og mulighetene som eksisterer i Agder, noe som gjør landsdelen mer ettertraktet for ettertraktet arbeidskraft.


Helt til slutt spurte jeg Kai Johansen følgende; «Hvorfor kommer Nikkelverket til å være en stor og sikker bedrift også i fremtiden?» Svaret hans er banalt enkelt, men det oppsummerer i stor grad hva som skal til for at en bedrift skal lykkes i et tøft verdensmarked:


«Fordi vi har et dedikert team som setter kunden i sentrum og som står sammen om oppgaven å gjøre Nikkelverket stadig bedre på alle områder. Vi blir litt bedre hver dag og alle bidrar hele tiden!» 

 

Bildet er hentet her


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+
Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.