Roymond
Roymond Olsen

Roymond

Kandidater med sterke akademiske resultater søkes

Publisert: 04.12.2016, 13:01

I løpet av utdanningen min har jeg ofte søkt meg igjennom relevante arbeidsplasser både på Linkedin og ellers. Det har gitt meg en ekstra pekepinn på hva som er viktige kvaliteter og ferdigheter for arbeidsmarkedet, og samtidig en indre motivasjon for den ekstra timen på lesesalen. Ofte har jeg kommet over setningen “kandidater med sterke akademiske resultater søkes”, og tolker det som at denne arbeidsplassen er utelukket for meg. Jeg har ligget på B og C i snitt, og leser “sterke” som nærmere A, en karakter jeg verken har ønsket eller forsøkt å strebe mot. I utgangspunktet gjorde et møte med slike setninger meg demotivert, men i senere tid har jeg heller vært kritisk til bedriften som stiller det kravet. Vil jeg egentlig jobbe for en bedrift som i så stor grad selekterer på bakgrunn av karakterer?

 

Se på gjennomsnittskarakteren på bildet over fra et emne jeg tok i fjor. Om du skulle søkt jobb hos et firma hvor gode akademiske resultater er første seleksjon, så lurer jeg på hvor mye bedriften egentlig tror den finner ut av på bakgrunn av dine sterke resultater. Hos universiteter og andre utdanningsinstitusjoner er det ofte en overvekt av skoleeksamener og liknende vurderingsformer som tester studenters evne til å gjengi det som står i boka. Er det slike ferdigheter som verdsettes i et samfunn i stadig endring? Neppe.

I løpet av mine år som tillitsvalgt og studentpolitiker har jeg opplevd få emner hvor det er en god knytning mellom vurderingsmetode og læringsutbytte. Resultatet av dette er at man ofte må bli god på å gjøre eksamen for å få de beste karakterene. Dette resulterer i studenter som fokuserer på nettopp å bli god på eksamen. Dette er en uheldig utvikling, og flere aktører i næringslivet støtter opp under dette med sine akademiske krav. Min erfaring er å fokusere på læringen, for det er kunnskapen du sitter igjen med som teller når du er ferdig med emnet og utdanningen din. Ofte (men ikke alltid) kommer karakterene med på kjøpet.

Selv om fagområder ikke er like kan det trekkes paralleller. Det har eksempelvis vært mye i media om studenter som har klaget på karakteren B, og strøket [1,2]. Hvis utdanningsinstitusjonene har så lite kontroll på hva som skal til for å få et godt akademisk resultat, så er det kritikkverdig at flere industrier og bedrifter baserer sine første seleksjoner på det. Jeg forstår det er vanskelig å selektere bort flere tusen søkere til en stilling, men en standardisering som ikke nødvendigvis reflekterer de kvalitetene som ønskes i en ansatt er ikke det beste grunnlaget å velge hen på.

Er du student, og er bekymret for den C’en eller D’en du fikk og blir ytterligere stresset på grunn av kravet om sterke akademiske resultater? Enten du er i starten av din utdanning eller slutten, er det andre verdier som er viktigere. Engasjement, handlekraft og samarbeidsevne for å nevne noen. Dette er egenskaper som ikke kan tilegnes på lesesalen. Heldigvis er forenings- og organisasjonsliv en stor del av systemet rundt utdanningsinstitusjonene, så det er mye å velge i. Ta del i noe, gjør en forskjell og ha det gøy. En bedrift kan lære deg opp i nesten hva som helst, men personlige egenskaper og gode verdier er noe som overgår selv de beste karakterene.

 

Kilder:

[1] Marianne, J., Siv, K. S. 2016. Klagde på karakterene - gikk fra nest best til stryk [Online]. Tilgjengelig: https://www.nrk.no/sorlandet/klagde-pa-karakterene-_-gikk-fra-nest-best-til-stryk-1.13214863 [Hentet: 02.12.2016]

[2] Mari, S. 2015. Gikk fra B til stryk på eksamen [Online]. Tilgjengelig: http://www.dagbladet.no/2015/08/28/nyheter/eksamen/karakter/uib/40844656/ [Hentet: 02.12.2016]


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+


Medstudent
04.12.2016, 13:44

Takk for denne artikkelen, Roymond! Kjenner virkelig på presset.


Godt voksen studendt Mette
04.12.2016, 16:52

Gull å helt enig realkompetanse er å viktig..

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.