Kvinner i realfag

Publisert: 22.12.2016, 12:00

 

I mitt forrige innlegg, vil nok de fleste forstå at jeg er ganske opptatt av kvinners rolle i samfunnet, og det blir også temaet for dette innlegget, men i dag vil jeg ta opp noe som er nærmere mitt fagfelt. Nemlig kvinner i realfag. Jeg vil også si takk for alle støtten i jeg har fått fra det forrige innlegget, det er hyggelig og viktig å høre at flere har samme tanker og står opp for samme sak.

 

På mitt studie er det ca. like mange kvinner som menn, og mangelen på kvinner i realfag har ikke vært veldig tydelig for meg før jeg begynte å undersøke det. Jeg har også hatt en del kvinnelige professorer og dette er selvfølgelig veldig bra! Men slik er det dessverre ikke overalt.

Den først kvinnen fikk begynne på universitetet i 1882, og siden da har andelen kvinnelige studenter bare økt i Norge.Og det var allerede i 1986 at det var registrert flere kvinnelige studenter enn menn; i dag er ca 60% av norske studenter kvinner. Fra kvinners start på universitetet var det vanligst at kvinner studerte det som da ble kalt de ”enkle” fagene, matematikk og fysikk; altså realfag. Så hvorfor er ikke disse fagfeltene i dag i overflod av kvinner? Dette er et spørsmål uten noen direkte svar på, men mange ulike meninger.

Professor Jacquelynne S. Eccles har utført flere studier, og finner at de fleste kvinner velger bort fysikk, matematikk og ingeniørfag grunnet at de ikke tror de vil mestre det eller at det ikke vil passe med det de ser for seg å gjøre i fremtiden når det kommer til balansering av familie og jobb. Hun skriver i si studie at dette mest sannsynlig bygger å stereotyper disse fagfeltene har, at det ikke er samarbeid og at man ikke for eksempel kan jobbe med å hjelpe mennesker innenfor disse fagfeltene. At det er for vanskelig eller at man ikke vil mestre det. Det er ikke lett å begi seg ut på noe som man forventer er for vanskelig, selv uten å prøve.  

Hun, som flere andre, mener at for å få flere kvinner inn i disse fagfeltene må stereotypien og antakelsene rundt fagfeltene endres, og flere må bli opplyst om hva man faktisk kan gjøre med en utdannelse innenfor feltet. Dette er jeg veldig enig i. Mange studenter eller fremtidige studenter, både jenter og gutter, vet ikke hva men kan gjøre med en utdannelse i realfag, og dette må endres.

Når du søker opp kvinner i realfag, vil du, som meg finne mange artikler der flere mener at det er rollemodeller i de ulike fagfeltene som må til for å bedre rekrutteringen. Dette er et veldig godt poeng. Jeg tror, basert på egne erfaringer at de fleste jenter og kanskje også gutter som velger realfag har en god ide om hva man kan gjøre med det. Dette basert på eksempelvis foreldres yrke eller viktige rollemodeller. Dette er noe jeg absolutt kjenner meg igjen i. Grunnen til at jeg studere kjemi er faktisk en god rolle modell, min kjemi lærer på high school i Alabama. Jeg tror at om det ikke hadde vært for henne, vill jeg nok ikke vært der jeg er i dag. Det er vanskelig å gå inn i et fagfelt uten noen ide om hva det vil gi deg i fremtiden, og for å vite det må noen fortelle deg det.

Så hva er det jeg prøver å si med dette innlegget? At vi trenger mer og bedre informasjon om hva ulke fagfelt og hva ulike utdanninger  kan gi deg. Jeg kjenner personlig veldig på usikkerheten om hva fremtiden vil bli med utdanningen jeg tar, og hva det vil gi meg. Det er ikke alltid en god følelse og kan føre til at flere dropper ut eller ikke begynner i det hele tatt, og det er veldig dumt, for vi trenger flere innenfor disse felten og spesielt kvinner. Så jeg vil oppfordre flere til å fortelle om arbeidet sitt innenfor realfaglige felt og også oppfordre flere til å ta sjansen på en voksende fagfelt. 


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.