Ørjan Hurv

Ørjan Hurv

Ny høst betyr nye muligheter!

Publisert: 16.09.2016, 14:39

Da er høsten her som betyr for mange, tid for nytt semester eller som for min del ny skolestart. Etter fullført bachelor i byggdesign har jeg nå begynt ved NTNU på master i Eiendomsutvikling og forvaltning. Etter nå få uker ut i masteren ser jeg veldig frem til to år med nye eventyr! Eiendomsutvikling og forvaltning masteren er bygget opp slik at man kan søke med ulik type bakgrunn fra bacheloren. Dette har resultert i at min klasse på 16 elever består av studenter med bakgrunn fra bachelor i økonomi, eiendomsmegling og bygg ingeniør. Dette er noe jeg ser på som et veldig pluss ved denne masteren. I klassen er jeg er den eneste som har bachelor i byggdesign som bakgrunn. Dette fører til at jeg har et «fortrinn» og en annen forståelse for fag som for eksempel Arkitektur og stedsform, enn hva studenter som har studert økonomi tidligere har. Men andre fag som kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, vil de ha et «fortrinn» i forhold til meg som har hatt lite juss fra tidligere. Men det og kunne jobbe i gruppearbeid med disse gjør gruppearbeid enda mer utfordrende, spennende og gøy. Det blir flere ulike meninger og synspunkter. Men fører også til at vi ofte kommer til løsninger som gjerne kan være utenfor boksen og bedre enn hva vi hadde kommet til om vi hadde hatt samme bakgrunn og bachelor.

Da jeg var deltaker i Talentjakten var dette og en av de tingene jeg syntes var veldig spennende, i teamarbeidene vi jobbet var jeg eneste ingeniør. Vi ingeniører har ofte en annen tankegang enn andre. Så muligheten til å jobbe med så flinke mennesker var veldig gøy. Dette har og ført til at jeg har et kontaktnett på tvers av studieretningen min som jeg ser på som veldig verdifullt. Jeg fikk også er nytt synspunkt på hvordan det er å jobbe i team med mennesker som har ulik fagbakgrunn.

For mange er det en selvfølge men er fort å glemme i en hektisk hverdag, så jeg vil minne dere på det. I prosjektsamarbeid er det viktig å være et team med stor T, dette gjelder både når ting går bra eller når det butter imot. Dette styrker både eierskapet til prosjektet og motivasjonen for prosjektet. Jeg ser frem til to fine år i bartebyen og NTNU. Håper dere andre studenter er godt i gang med studiene.
Jeg vil og anbefale alle å søke Talentjakten! Søknadsfristen går ut 20 september så løp å søk!


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+
Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.