Solene Bourgetel

Solene Bourgetel

Digital Kultur – Er samfunnet vårt allerede utdatert?

Publisert: 15.02.2016, 20:26

Termen «digital» refererer til en kompleks gruppe fenomener, og er et klart brudd mellom det «som var før» og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg i dag. Digital kultur er rett og slett læren om forholdet mellom kultur og teknologi. Denne kulturen er visst ikke så ny som den sies å være. Fra gammelt av har behovet for teknologi kommet før teknologien i seg selv.


«The machine is always social before it is technical […]» Gilles Deleuze

For å få et perspektiv på nåtiden og hva vi kan vente oss i fremtiden, burde vi ta en titt på fortiden. Vi har gjennomgått en rekke tidsaldre som alle hadde sine forestillinger om teknologi:

1 Termodynamikkens tidsalder - dampmaskinen

2 Atomalderen - atombomben

3 Den digitale tidsalder - datamaskin/nettverk

4 …?

Dette illustrerer hvordan man forestilte seg ting under de gitte tidsperiodene. Et eksempel på dette er allerede på 1800- tallet under industrialiseringen. Det engelske imperiet var avhengige av marineflåten, og med dette trengtes navigasjon. Problemet var at menneskeskapt navigasjon var utsatt for feil. Samtidig førte samtidens urbanisering til behov for forsikringsselskaper, og også her trengte de eksakte kalkulasjoner. Charles Babbage (1971) var førstemann til å skape det vi i dag kjenner som kalkulatoren.

Slike eksempler ser vi gjennom hele verdenshistorien opp til 2000-tallet, og gir rom for debatten om hva som kom først; Digital kultur eller digital teknologi?

Den mest nevneverdige teknologiske utvinningen er internett, som kort fortalt, ble utvunnet av behovet for et mindre sårbart nettverk uten en sentral styringsenhet. Tanken bak det var «Hva skjer hvis systemet for kommunikasjon vi nå har blir slått ut?». Fra dette, har internett og datamaskin blitt allemannseie. Vi omgir oss daglig med digital teknologi i en eller annen form. Den vestlige digitale kulturen har gjort oss avhengig av teknologi. Alt fra sosiale medier til banker, apotek, utdanning, lagring og distribuering av informasjon, osv. Hele vårt samfunn er bygd opp av det digitale, og vi stoler 100 % på det.

Den oppvoksende generasjonen kan ikke huske et liv uten internett, teknologi og sosiale medier. De er de mest aktive mediebrukerne, og konsumerer og produserer medieprodukter og digitalt innhold daglig. Burde denne produktive og kreative kompetansen integreres med skolesystemet? Slik jeg ser det er beslutningstakerne og de som fastslår lover innen dette feltet fra en helt annen generasjon. De fastsetter en kortsiktig løsning på en langsiktig utfordring - en som er kommet for å bli. En konsekvens av dette er at skolens læringssituasjoner blir utdaterte i både form og innhold. 

Som Gilles Deleuze så fint har uttalt, så er gjerne det digitale muntlig før det blir teknisk. Dette får meg til å undre over hvordan utdanningsinstitusjoner vil ta i bruk teknologi. Og hva vil denne tidsalderen hete? Det er i alle fall ingen tvil om at en digital kultur er integrert i dagliglivet vårt - og endrer hvordan vi forstår oss selv og samfunnet!


Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+

Kopiering av tekst og bilder fra blogginnlegg kan ikke gjøres uten samtykke. Ytringer i blogginnlegg er personlige og tilhører bloggeren. Tips oss dersom innholdet bryter med norsk lov. Talentblogg er en tjeneste levert av Talentjakten, og benytter bloggplattform fra Bloggi. Ved bruk av talentblogg.no aksepteres cookies fra Google Analytics.